Kod

Skup

Sprzedaż

EUR/PLN

4.2600

4.3600

USD/PLN

3.9200

4.0300

Nasza oferta

Wymiana walut

Kantor DAXCOM to  profesjonalny punkt wymiany walut w Goleniowie. Dokonujemy wymiany gotówkowej jak i bezgotówkowej poprzez przelewy na konta w ramach podpisanej umowy.

Transakcje gotówkowe

Z powodu dużych wahań kursów na rynku walutowym kantor DAXCOM udziela informacji o cenie zakupu lub sprzedaży waluty jaka obowiązuje w danym momencie.

Kursy podawane telefonicznie są na dany moment i nie stanowią podstawy do zabukowania transakcji. Bukujemy do 4 h jedynie naszym klientom, którzy posiadają naszą Kartę Stałego Klienta.

Transakcej bezgotówkowe poprzez rachunek bankowy

Oprócz transakcji gotówkowych kantor DAXCOM umożliwia naszym Klientom przeprowadzenie transakcji bezgotówkowych. Poniżej przedstawiamy zasady:

 1. Klient podpisuje z Kantorem DAXCOM umowę zlecenia kupna sprzedaży walut.
 2. Od momentu podpisania umowy, klient ma możliwość telefonicznie lub na miejscu w punkcie umówienia transakcji z Kantorem DAXCOM na zakup lub sprzedaż walut. Zostaje ustalona ilość oraz cena.
 3. Klient ma 30 minut od momentu zawarcia transakcji przez telefon na złożenie dyspozycji przelewu na konto Kantoru DAXCOM. Kantor może zażądać przedstawienia w formie faksu lub maila potwierdzenia dyspozycji przelewu na konto.
 4. Do momentu zaksięgowania środków na rachunku Kantoru DAXCOM cena jest zafiksowana.
 5. Niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku kantor DAXCOM, dokonuje przelewu bądź wpłaty na dobro Klienta, lub stawia środki do jego dyspozycji w formie gotówkowej.

Osobom zainteresowanym przesyłamy na e-mail wzór umowy ramowej na przeprowadzenie transakcji bezgotówkowych. Gotowe wzory do odebrania również w naszym punkcie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 61.

Karta stałego klienta

Karta Stałego Klienta wydawana jest Klientom, którzy dokonali 10 transakcji lub dokonali mniejszej ilości transakcji na kwotę ok. 7 000 złotych.

Klient posiadający Kartę ma prawo do telefonicznego umówienia się na cenę dla konkretnej kwoty wymiany na czas do 4 h od zawarcia transakcji. W przypadku umówienia się na cenę Klient jest zobowiązany do wywiązania się z zawartej umowy. Stałemu Klientowi posiadającemu Kartę przysługuję również bonifikata w wysokości 0,002 złotego w przypadku transakcji USD, EUR, CHF, GBP, CAD, AUD, CZK, oraz 0,0002 złotego w przypadku SEK, DKK, NOK.

Przekazy Western-Union

Kantor DAXCOM w punkcie przy ul. Konstytucji 3-go maja 61 B w Goleniowie oferuję Państwu usługę Przekazy Pieniężne Western-Union.

Usługa możliwa jest dzięki współpracy z Kantor Polski S.A i umożliwia najszybsze przesłanie pieniędzy w dowolne miejsce na świecie bez skomplikowanych procedur i bez konieczności posiadania rachunku bankowego. W ramach sieci możliwe jest przesłanie środków zarówno na terenie kraju do dowolnej agencji jak również pomiędzy każdą z agencji zlokalizowanych w ponad 190 krajach.

W Polsce w ramach usługi klienci mogą dokonać następujących operacji:

 • wypłaty środków z przekazów nadanych w Polsce lub zagranicą
 • wpłaty środków pieniężnych w PLN w celu przetransferowania ich do dowolnej agencji na świecie
 • wpłaty środków pieniężnych w PLN w celu przetransferowania ich do dowolnej agencji na terenie kraju

Odbiór przekazu:
Aby odebrać przekaz Western-Union należy udać się do naszego kantoru mając przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, kartę stałego pobytu) oraz dziesięciocyfrowy numer MTCN będący numerem przekazu (otrzymuje go nadawca wraz z dowodem wpłaty). Cała procedura wypłaty nie powinna zająć Państwu dłużej niż 10 min.

Nadanie przekazu:
Aby nadać przekaz Western Union należy zgłosić się do naszego punktu, mając przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport). Przy wysyłkach do wysyłanej kwoty należy doliczyć prowizję, którą ustala system WU. Kasjer wyda Państwu potwierdzenie na, którym znajduje się dziesięciocyfrowy numer MTCN, który należy przekazać odbiorcy środków. Cała procedura wpłaty nie powinna potrwać dłużej niż 10 min.

Doładowania do telefonia komórkowej

Oferujemy Państwu usługę doładowania do telefonii komórkowej. Doładowania dokonujemy on-line tzn. w czasie rzeczywistym. Klient podaje nam nr telefonu, który ma być doładowany i nazwę sieci w jakiej działa. Po dokonaniu płatności dostaje na telefon informację o wykonanej usłudze.

Opłaty za rachunki

Oferujemy Państwu usługę Płatności za rachunki. Usługa możliwa jest dzięki współpracy z Kantor Polski S.A, który wyróżnia się na rynku pewnością i bezpieczeństwem realizacji płatności. Od chwili uruchomienia usługi w sieci kantor Polski S.A. od 2004 r. nie zanotowało żadnej reklamacji zawinionej z winy sieci KP S.A. Zaletami realizowanych przez nas płatności są:

 • konkurencyjna cena wobec innych firm z branży (już od 1,49 groszy za rachunek),
 • możliwość realizacji każdego typu przekazu (nie ograniczamy się tylko do rachunków z kodem kreskowym),
 • realizacja przekazów do ZUS i Urzędów Skarbowych.

Płatności Dotpay

Oferujemy Państwu usługę Płatności Dotpay. Usługa możliwa jest dzięki współpracy naszej placówki z Kantor Polski S.A i skierowana jest do Klientów, którzy nie posiadają konta bankowego, karty płatniczej lub nie chcą płacić przez Internet za zakupy internetowe.

Jak to działa?

 1. Klient dokonuje zakupów w sklepie internetowym obsługującym płatności Dotpay.z listy metod płatności wybiera Kantor Polski.
 2. Klient udaje się do dowolnej placówki Kantor Polski SA (Kantor DAXCOM), gdzie dokonuje płatności za zakupy. Dane dotyczące transakcji są rejestrowane w systemie, a Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności.
 3. Środki finansowe są przekazywane na rachunek bankowy sklepu internetowego, w którym dokonywane były zakupy.
 4. Sklep przekazuje zamówiony towar Klientowi.